POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administratorem Twoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail jest Mieszko Stołoski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Brameo Mieszko Stołoski (ul. Warszawska 60, 05-520 Konstancin-Jeziorna).
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, przedstawienia Ci oferty, jeżeli o to poprosisz oraz nawiązania z Tobą kontaktu.
  3. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane do celów wynikających z mojego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi klientami w celu sprzedaży towarów lub usług, w ramach prowadzonej przeze mnie działalności. Ponadto, skoro sam do mnie napisałeś, uważam, że nie naruszam Twoich praw i wolności.
  4. Twoje dane osobowe będą przekazywane firmom zajmującym się wsparciem IT oraz firmie prowadzącej zewnętrzną księgowość i sprawy kadrowe.
  5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 26 miesięcy lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu z przyczyn dotyczących Twojej szczególnej sytuacji (jeżeli zostanie uwzględniony).
  6. Podanie przez Ciebie ww. danych jest dobrowolne ale konieczne w celu kontaktu z Tobą i przedstawienia Tobie oferty, jeżeli o to poprosisz.
  7. Masz prawo żądać ode mnie dostępu do Twoich danych osobowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia w sytuacjach wskazanych w RODO.
  8. Masz prawo sprzeciwu z przyczyn dotyczących Twojej szczególnej sytuacji. W takim przypadku mogę jednak odmówić uwzględnienia Twojego sprzeciwu, jeżeli wykażę istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności osoby.
  9. Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

NAPISZ DO NAS:

BRAMEO WARSZAWA

ul. Warszawska 60 – wjazd od Mirkowskiej
05-520 Konstancin Jeziorna

DZIAŁ HANDLOWY MOBILNY:

Mieszko Stołoski – tel. 509 652 688 e-mail brameo@krishome.pl
Maciej Grajkowski tel. 507 507 179 e-mail handlowiec@brameo.pl

NIP 7742317635
REGON: 611333941

BIURO I ADMINISTRACJA:

tel. 22 875 48 84
kom. 507 508 908 e-mail brameo@brameo.pl

ODZIAŁ BRAMEO KRAKÓW

ul. Klimeckiego 14 paw.2
30-706 Kraków
tel/fax 12-410-82-35

Anna Sawicka – tel. 509-652-694  biuro@brameo.pl
Marcin Górecki – tel. 509 050 211 handlowiec1@brameo.pl

SERWIS BRAMEO

Prosimy podać lokalizację usługi i nr telefonu zgłaszającego:
serwis@brameo.pl